dr Rafał Guzik, adwokat
adwokat oświęcim 4

Specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa karnego (postępowanie przygotowawcze, przed sądami), prawa ubezpieczeniowego (dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia), prawa rodzinnego (rozwody, separacja, alimenty, kontakty), prawa cywilnego (podział majątku, sprawy o zapłatę, inne), prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku).

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012), pracę magisterską z zakresu prawa karnego obronił na ocenę bardzo dobrą. Po ukończeniu studiów doktoranckich (2016) i publicznej obronie rozprawy doktorskiej pt. „Wolność słowa a mowa nienawiści. Analiza karnoprawna”, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Zolla, uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z dnia 24 kwietnia 2017 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Uczestnik wielu konferencji naukowych, autor wielu publikacji naukowych. Od 2013 r. prowadził również zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji UJ – ćwiczenia z prawa karnego materialnego. Więcej o pracy naukowo-dydaktycznej adw. dr. Rafała Guzika, a także wykaz publikacji naukowych można znaleźć na stronie internetowej Katedry Prawa Karnego UJ: dr Rafał Guzik

Jeszcze w okresie studiów magisterskich adw. dr Rafał Guzik zdobywał doświadczenie, praktykując w kancelariach adwokackich w Oświęcimiu i w Krakowie, a także będąc członkiem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ. W latach 2013-2015 odbywał aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Bielsku-Białej, pod patronatem adwokata Adama Wnęczaka z Kancelarii Adwokackiej w Oświęcimiu. Po złożeniu egzaminu adwokackiego, rozpoczął indywidualną praktykę adwokacką. 

Przewodniczący Komisji Historycznej działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej, autor publikacji: „Zarys historii Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej”, wydanej w 2018 r. w serii wydawniczej „Biblioteka Palestry”. 

Włada biegle językiem angielskim, w stopniu średnio-zaawansowanym językiem niemieckim oraz w stopniu podstawowym językiem nowogreckim. 

Prywatnie lokalny patriota oraz miłośnik historii, w szczególności miasta Oświęcim.

Justyna Graca, adwokat

adwokat oświęcim 3Specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego (odroczenie wykonania kary, zawieszenie kary uprzednio odroczonej, przerwa w karze, system dozoru elektronicznego, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wyroki łączne), prawa rodzinnego (rozwody, separacje, alimenty, kontakty), prawa upadłościowego (upadłość konsumencka), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (odwołania od decyzji ZUS), prawa cywilnego (zasiedzenie, zniesienie współwłasności, eksmisje, sprawy o zapłatę, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, podział majątku i inne).

Absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (2013 r.), pracę magisterską pisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Szwaji z prawa cywilnego pt. „Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny” obroniła na ocenę bardzo dobrą. Ukończyła również studia na kierunku zarządzania finansami oraz uzyskała licencjat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu z oceną końcowa bardzo dobrą.

Na rynku prawniczym działa od 2011 r. W latach 2014-2016 odbywała aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Bielsku-Białej, pod patronatem adw. Dariusza Kiełbasy z Kancelarii Adwokackiej w Oświęcimiu.

Wielokrotnie uczestniczyła w Dniach Bezpłatnych Porad Prawnych organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Bielsku-Białej.