Tarcza antykryzysowa – główne założenia

Szanowni Państwo, epidemia koronawirusa nie ustępuje i wydaje się, że szybko nie ustąpi. Rząd przygotował ustawę, która z definicji łagodzić ma skutki rozpoczynającego się właśnie kryzysu gospodarczego. Spójrzmy na jej główne założenia – w zakresie ulg dotyczących składek ZUS oraz świadczenia postojowego:
1. Po pierwsze – zwolnienie ze składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Kogo dotyczy?

 • osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki na własne ubezpieczenia
 • płatników składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.
 • duchownych

Jaki jest główny warunek zwolnienia?

 • Przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15.681 zł, tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto
 • Wniosek trzeba złożyć do ZUS do 30 czerwca 2020 r.

W jaki sposób składamy wniosek?

 • Składamy wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) – do pobrania na stronie ZUS (plik docx 65kb)
 • wniosek można przekazać drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS (do specjalnej skrzynki na dokumenty)

2. Po drugie – świadczenie postojowe.

Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2.080 zł albo 1.300 zł, które ma za zadanie zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Kogo dotyczy? Osób prowadzących działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miały one przestój w następstwie COVID – 19.

Jakie warunki należy spełnić?

Świadczenie postojowe w wysokości 2.080 zł można otrzymać, jeżeli prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęto przed 1 lutego 2020 r. (nie zostało zawieszone) i przychód, który uzyskano w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe:

 • był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskano  w miesiącu poprzedzającym,
 • przychód nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (czyli 15.681 zł)
 • Rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawieszono ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskano w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • Nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Świadczenie postojowe w wysokości 1.300 zł można otrzymać jeśli:

 • Rozlicza się podatek kartą podatkową oraz jest się zwolnionym z opłacania podatku VAT
 • Nie ma się innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Jak złożyć wniosek?

 • Składamy wniosek o świadczenie postojowe (RSP-D) – druk do pobrania na stronie ZUS (plik docx 60kb)
 • wniosek trzeba złożyć do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony uprzednio stan epidemii
 • wniosek można złożyć przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS do specjalnej skrzynki na dokumenty.

Więcej informacji na temat tarczy antykryzysowej możecie się Państwo dowiedzieć na stronach rządowych: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Zespół Kancelarii Adwokackiej G&G w Oświęcimiu
tarcza-antykryzysowa-kancelaria-adwokacka-gg-oswiecim-adwokat-radca-prawny-prawnik-oswiecim

grafika: pixabay.com