Mediacja – sposób pozasądowego rozwiązywania sporu

Każdy prawnik, adwokat, radca prawny spotyka się niemal codziennie z sytuacjami kiedy dwie strony reprezentują zgoła odmienne poglądy. Wtedy też najczęściej – po zaciętej batalii, spotykają się w sądzie, ażeby ten rozstrzygnął ich spór. Jest to nadal najczęściej spotykany sposób rozwiązywania konfliktów, jednak wypierany przez mediacje organizowane przez mediatorów.

Tymczasem, niejednokrotnie zamiast iść od razu do Sądu, warto skorzystać z mediacji. Mediacja jest zorganizowanym postępowaniem o dobrowolnym charakterze, w którym przynajmniej dwie strony próbują osiągnąć porozumienie w celu rozwiązania ich sporu, korzystając z pomocy mediatora. Jeżeli zatem istnieje choć cień szansy, żeby bez angażowania długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego zawrzeć ugodę, warto skorzystać z mediacji. Należy pamiętać, że zasadą mediacji jest dobrowolność, poufność, neutralność i bezstronność. Odrobina dobrej woli i zgoda drugiej osoby na mediację może pozwolić nam zaoszczędzić pieniądze oraz czas. Mediacja w szczególności sprawdza się w takich rodzajach spraw, jak alimenty, rozwód, podział majątku, ustalenie kontaktów z dziećmi, ale także w sprawach o zadośćuczynienie, zapłatę, sprawach karnych.

Może zdarzyć się również tak, że strony nie dojdą do porozumienia na mediacji, wtedy droga sądowa jest nadal dopuszczalna. Mediacja w żaden sposób nie niweluje możliwości dochodzenia swoich racji na drodze postępowania sądowego.

Jak już wskazano na wstępie, mediacja jest o wiele tańszym sposobem rozwiązywania sporów. Z reguły wynagrodzenie mediatora wynosi 1 % wartości przedmiotu sporu, ale nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2 000 zł. W sprawach niemajątkowych wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze spotkanie, natomiast za kolejne 100 zł. Suma wynagrodzenia w tym przypadku nie może przekraczać 450 zł.

Zatem przed skierowaniem sprawy do sądu powinnyśmy rozważyć czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby postępowanie mediacyjne, które aktualnie zyskuje coraz więcej zwolenników.

Warto zaznaczyć, że adw. Justyna Graca z Kancelarii Adwokackiej G&G w Oświęcimiu ukończyła w ostatnim czasie szkolenie pt. „Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”, a zatem zamierzamy rozszerzyć działalność Kancelarii również o prowadzenie mediacji – na etapie przedsądowym oraz sądowym.

adw. Justyna Graca

mediacja-adwokat-oswiecim-kancelaria-adwokacka-oswiecim-prawnik-oswiecim